HAKKIMIZDA

Amacımız
Ülkemizde bilimde, sanatta, inançta evrensel değerin ve ilkelerin yansıtan bir kurum olarak hedeflerini belirlemiştir. Bilimde yeni buluş ve keşiflere ortam hazırlayan laboratuar kökenli bilim insanları, Sanatta toplum sanat felsefesine uygun estetik değerlere dayanmasını, özetle üniversitenin evrenselliğini hedefler.

TEKDAV VAKFININ TEMEL İLKELERİ

 •     Anaokulundan üniversiteye kadar kurumsallaşmayı,
 •     Her kurumda, gerektiği kadar çağdaş anlamda yeterli insan yetiştirmeyi,
 •     İnsanı, evrensel değeri olan etik ilkeler temelinde, bağımsız bilimsel ve evrensel düşünebileceği bir birey olarak hazırlamayı,
 •     Ülkenin koşullarını değerlendirip bilimsel bilgi üreterek insanlıkla paylaşmayı,
 •     Bilinmeyenleri sosyal boyutlarıyla, fiziksel boyutlarıyla, biyolojik boyutlarıyla araştırarak bilim üretmeyi
 •     Halka bilimsel bilgiyi ulaştırarak yenilenmesini sağlamayı
 •     Çağdaş bilgi üreten her meslekten insanı üniversitede eğitici yapmayı
 •     Üniversite-halk, üniversite-sanayi işbirliği yöntemlerini geliştirmeyi
 •     Ülkenin çağdaş medeniyetin öncülüğünü yapmasına katkıda bulunmayı
 •     Yeni buluşların odağı olamayı
 •     Aynı nitelikleri paylaşan ulusal ve uluslar arası bilim merkezleri ile disiplinler arası çalışmayı ,
 •     Ayrıntıyı yakalamayı hedefleyen bilimsel disiplinler oluşturmayı, her öğrencinin ön lisans düzeyinde öncelikle bilim, sanat ve ahlak felsefesinde temel ve evrensel ilkeleri yaşam biçimine dönüştürmesini sağlamayı,
 •     Çağdaş konularda geçerli olan alanlarda uzmanlaşmayı,
 •     Uluslar arası akreditasyon ve sertifikasyon yeterliliği olabilen alt yapılarla eğitime başlamayı,
 •     Özel sektörün, sivil kurumların çağdaş değerler üretebilenleri ile entegre olarak reel geçerliliği olan ürünler üretmeyi,
 •     Özgün ve gerekli spesifik araştırmalar için enstitüler kurmayı temel ilkeler olarak belirlemiştir.

Comments are closed.

Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı

Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı Resmi Sitesi

%d blogcu bunu beğendi: