İslâmî Araştırmalar Dergisi

Vakfımızın yayın organı olup uluslararası hakemli bir dergidir.

Sosyal bilimler ve özellikle dini ve felsefi bilimler, araştırma alanı olarak bilimsel ve toplumsal açıdan önemli bir sorumluluğa sahiptirler. Bilimin inşa ve ihya edici gücünün yansıtılması ve yeryüzünün yaşanabilir bir alan olması için bilimsel zihniyetin topluma öncülük etmesi gerekmektedir. 1986 yılından bu yana Türkiye’de üretilen İslam düşüncesinin dünyaya tanıtılmasına ve evrensel ölçekte üretilen düşünce birikimlerinin İslam dünyasına tanıtılmasına ortam sağlayan dergimiz bu işlevini her geçen yıl etki alanı olarak daha da arttırmayı amaçlamaktadır. Dergimizin uzun yıllara dayalı arşivi, bir anlamda düşüncenin serüvenini ve evrimini bilimsel çevrelere bir miras olarak bırakmayı öncelemektedir. İslami Araştırmalar Dergisi yurt içi ve yurtdışından birçok uzmanın birikimlerinden yararlanmayı hedeflemektedir.

Evrensel ölçekte İslam düşüncesinin bilimsel zenginliğinin analitik bir metotla ele alınmasını ve İslam Düşüncesinin entelektüel birikimini eleştirel olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. İslâm dini, düşüncesi, felsefesi, tarihi, coğrafyası, bilimi, sanatı, estetiği edebiyatı alanlarında yapılan orijinal araştırma inceleme yazıları, İslam’ın; temel dini, ilmi, sosyal ve kültürel meseleleri ile ilgili; İslâm’ı gerçek kimliğiyle tanıtmayı hedefleyen, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış telif makaleler ve başka dillerde yayınlanmış ilmî makalelerin çevirilerini yapmayı; Türkiye ve dünyada oluşan gündemleri takip eden, irdeleyen, önerilerde bulunan, günümüz insanı ve toplumlarının sorunlarına çözüm yolları arayan yazılarla birlikte Türkiye veya yurtdışında yayınlanmış, kitaplar hakkında ilmî tanıtım ve tenkit yazılarını, sempozyum, panel ve konferans gibi ilmî faaliyetlerin tanıtım, tahlil ve tenkit yazılarını ve İlmî muhtevalı röportajlar yayımlamayı amaçlamaktadır.

https://www.islamiarastirmalar.com